Finansman

Kuruluşumuzun işletme giderlerinin yaklaşık olarak yarısı, sağlık sigortası kuruluşlarının ilgili kalemlerinden ve bakım sigortasından karşılanmaktadır, zira bu meblağ tıbbi hizmetleri ve bakım hizmetlerini temin etmektedir. Ancak tüm cari harcamaları karşılaması bakımından fazlasıyla yetersizdir. Ebeveynlerle kardeşlerin bakımı ve barınması tamamen bağışlarla finanse edilmek durumundadır. Kuruluşumuzun tüm işletme faaliyetleri için yıllık 1,5.000.000 € üzerinde bağışa ihtiyaç duyuyoruz. “Löwenherz" bu nedenle gelecekte de halkın dayanışma duygusuna ve desteğine muhtaçtır.

İşletme ile ilgili olarak kamu yararına çalışan bir limited şirketi kurulmuştur (gGmbH). "Kinderhospiz Löwenherz e.V." derneği ana hissedardır. Bağışların toplanması ve halkla ilişkiler konusunda da bu dernek yetkilidir.

Spenden Mail