Görevler

"Löwenherz" kuruluşu iyileşme ümidi bulunmayan çocuklara ve onların ailelerine biraz rahatlama imkanı vermekte ve ailelere çocukları ile vedalaşırken destek vermektedir.

Bireysel Bakım
Ekip ebeveynlerle yakın bir işbirliği içinde bulunmaktadır, zira onlar kendi çocuklarının uzmanlarıdır. Onun gereksinim ve arzularını en iyi bilen onlardır. Bu merkezi öneme sahip ilkeyi, kuruluşumuzun ekibi, günlük çalışmaları sırasında adeta “yaşamaktadır”. Bakım ile ilgili olarak, çocukların bireysel ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Böylece güven oluşabilmektedir. Sadece ve sadece ebeveynler çalışanlara güven duydukları takdirde, çocuklarını biraz olsun başka insanlara emanet edebilmektedirler.

Yükleri Hafifletme
Ebeveynler çocuklarının bakımını tamamen ya da kısmen kuruluşumuzun çalışanlarına bırakabilmektedir. Ancak çocuklarına büsbütün kendileri de bakabilir ya da ekibe destek verebilirler. Ebeveynler bu şekilde günlük vazifelerinin baskısından kurtulabilmektedir. Boş zamanlarını hasta çocuğa ya da kardeşlerine ayırmaları mümkün olmaktadır. Veyahut eşler tekrar birlikte bir şeyler yapma fırsatını yakalamaktadır.

Palyatif Bakım
Bir hastalık tıbbın güncel seviyesine göre iyileştirilemiyorsa, ağrıların giderilmesi ve böylece yaşam kalitesinin artırılması için her şey yapılmaktadır.
Çocukların ağrılar konusundaki ifadeleri ciddiye alınmaktadır. Bunun için bireysel bir ağrı terapisi ve yeterli ilaç verilmesi, ayrıca sıcaklığın, soğukluğun ve masajın fiziksel olarak uygulanması gerekmektedir. Palyatif bakım sadece bedensel iyi hissedişle ilgili değildir - aynı zamanda tüm ailenin sosyal, zihinsel ve duygusal gereksinimlerini de kapsamaktadır.

Hayata Gözlerini Yumarken Refakat
Bir çocuk hayata gözlerini yummak üzere kuruluşumuza getirildiğinde, ekip hasta çocuğun ve ailesinin arzularına karşı açık olmalıdır. Oğulları veya kızlarıyla yaşayacağı son günlerin veya anların nasıl olması gerektiğine, aile karar verecektir. Ailenin bu arzusu desteklenmektedir.

Yas Refakati Hizmeti
Çocuklarının vefatından sonra, ekip aileye ailenin arzusu üzerine ilave destekler ve yas refakati hizmetleri sunmaktadır.

Spenden Mail